استارت لیست

ژئوپارک تریل 2021

استارت لیست ژئوپارک تریل 2021 مجازی

تعداد کل شرکت کنندگان تاکنون: 1,452 نفر

ردیفFullname
1 فرید یوسفی 30 کیلومتر
2 فرشته اکبری 30 +
3 سبا نازی انجیله 50 +
4 آرمین سادین 30 +
5 نرگس کشاورز جعفرزاده 30 کیلومتر
6 محمد حمیدی لنگه 40 +
7 محمد آزموده 30 +
8 محمدرضا حمزه نژاد 30 کیلومتر
9 هادی رنجبرنسب 100 +
10 علی رنجبرنسب 30 +
11 سینا طغانی 30 +
12 جواد جعفریان 50 +
13 فرهاد فراهاني 30 کیلومتر
14 سمیرا علی اکبری 30 کیلومتر
15 امیرحسن قیطازی اصلی 30 کیلومتر
16 محمدرضا ایمانی 30 کیلومتر
17 صالح رضایی 30 کیلومتر
18 پارسا افلاکیان 30 کیلومتر
19 مهران مقانی 30 کیلومتر
20 پارسا محمد علیزاده درزی 30 کیلومتر
21 Nasim Jafari 30 KM
22 محمد شهيدزاده 30 کیلومتر
23 پرنیا کهائی 30 KM
24 Parniya Kahai 30 KM
25 Anis Jalili 30 KM
26 Arian Abolhassani 30 KM
27 علیرضا فرخی 30 کیلومتر
28 چالاک مجیدی 30 کیلومتر
29 پریا گوهری راد 30 کیلومتر
30 هیمن نیک پی 30 کیلومتر
31 زيبا آشتياني 30 کیلومتر
32 Ss Ss 30 KM
33 رویا جاویدنیا 30 کیلومتر
34 عادل کاکائی 70 +
35 سعید صالح نمدی 30 کیلومتر
36 Thomas Montier 30 KM
37 Mohammad Shahidzade 30 KM
38 محمدرضا بهنام ملکی 30 +
39 Ziba Ashtiani 30 KM
40 امیرحسین صادقیان 30 کیلومتر
41 فرخ سلطانی 30 کیلومتر
42 علی گشایشی 30 کیلومتر
43 Hasan Alsudani 30 +
44 Mohammadreza Ghorbani 30 KM
45 نوید فلاحت چیان فرد 30 +
46 Behrooz Elahi Rad 30 KM
47 Sorosh Hendiani 50 +
48 Narges Asheri 30 KM
49 Maral Mashaalahi 30 KM
50 مرجان معظمی گودرزی 30 کیلومتر
51 Alireza Zare 30 KM
52 Parsa Aflakian 30 KM
53 Alireza Zare 40 +
54 سهیل سرهنگیان 30 کیلومتر
55 رضا حسینی 30 کیلومتر
56 مهدی یوسفی 30 +
57 محمود فرهاد 30 کیلومتر
58 مهدی مرادپور 80 +
59 Farideh Nabati 30 KM
60 آرش اسدی 30 کیلومتر
61 hadi hadi.soltan 30 KM
62 ژیلا نوروزی 30 کیلومتر
63 Somayeh Aghlimoghadam 30 KM
64 سهیل صادقیان 30 کیلومتر
65 ميثم رحيمى 30 کیلومتر
66 محمد امین جمشیدی فرد 30 +
67 احسان نادری 30 کیلومتر
68 پیمان صفرپور 30 +
69 ثنا عطایی 30 کیلومتر
70 محمد حسین عربلو 30 +
71 امیدرضا کاظمی 30 +
72 امیرعلی حسینی 30 کیلومتر
73 آزاده مالکی 30 کیلومتر
74 شهرام افرندنیا 30 کیلومتر
75 سجاد نصری 30 کیلومتر
76 مهتا خرمیان 30 کیلومتر
77 محمد حامد مظفریان 30 +
78 مهدی صبوری 30 کیلومتر
79 عارفه مالکی 30 کیلومتر
80 نسیم منصوری خواه 30 کیلومتر
81 محمد رضا سرمد 40 +
82 علی غیبی 30 کیلومتر
83 مریم رستمی قهی 30 کیلومتر
84 عبدالحمید مصفا 30 کیلومتر
85 عليرضا مكي 30 کیلومتر
86 محمد عرفان نعمتی 30 کیلومتر
87 سوسن محسنی 30 کیلومتر
88 سید حسین عربشاهی 30 کیلومتر
89 فرید بهنام 30 کیلومتر
90 بهراد محمدیاری 30 کیلومتر
91 مهنام منفرد 30 کیلومتر
92 فرزاد مبلغ حسينی 30 کیلومتر
93 علیرضا بهروز 30 +
94 مینو پاکزاد 30 +
95 وحيد ناصري 30 +
96 محسن سلیمانی 30 کیلومتر
97 مجتبی اسدی 30 کیلومتر
98 رامیار امامی 60 +
99 طاهره کریمی 30 +
100 محمد شیخی 30 کیلومتر
ردیفFullname