استارت لیست

ژئوپارک تریل 2021

استارت لیست ژئوپارک تریل 2021 مجازی

تعداد کل شرکت کنندگان تاکنون: 1,668 نفر

ردیفFullname
1 Katayoun Karimi 30 KM
2 Amer Ahrary 40 +
3 Bsbs Nsbns 30 KM
4 Wainwright Frank 30 KM
5 TARIK TUNALI 30 KM
6 Keivan Amidpour 30 +
7 Parisa Amiri 30 KM
8 Saeed Sattar Beglou Beglou 30 KM
9 Gorkem Yilmaz 30 KM
10 İBRAHİM AKİNCİ 30 KM
11 Sayed Saber Razavi Alavi 30 KM
12 Baran Sır 30 KM
13 Baran Sır 30 KM
14 Fikriye Ser 30 KM
15 Mehmet Arslan 30 KM
16 Erhan Çalışkan 50 +
17 Fikriye Ser 30 KM
18 Fikriye Ser 30 KM
19 Fikriye Ser 30 KM
20 Farhod Khamidov 30 KM
21 Emin Emre Eren 30 KM
22 Deniz Eylem Serter 30 KM
23 Bike Geckinli 30 KM
24 Sami Cengiz 30 KM
25 Halil Aktan 30 KM
26 Şahin Demirkıran 30 KM
27 Erol Leenhouts 30 KM
28 Davide Romeo 30 KM
29 Massimiliano Dosoli 30 KM
30 Aman Alavi 30 KM
31 Reza Honarpisheh 30 KM
32 Layla Hi 30 KM
33 آیلین آساتوریان 30 +
34 مهسا نجات 30 کیلومتر
35 صدف انصاری 30 +
36 فرزان زرگر یعقوبی 30 کیلومتر
37 سارا خلیلی 30 کیلومتر
38 مهتاب زرکش 30 کیلومتر
39 علی رزاقی 30 کیلومتر
40 سیما باقری 30 +
41 علی بقایی 40 +
42 آیدا اسیری 30 کیلومتر
43 وحید عرب زاده 30 کیلومتر
44 محمود مالکی 30 کیلومتر
45 سپهر سخنور 30 +
46 الهه امیریان فرد 30 کیلومتر
47 علی قاسم نژاد 30 کیلومتر
48 میلاد میرزایی 30 کیلومتر
49 اشکان سجادی 30 کیلومتر
50 میلاد خالقی 30 کیلومتر
51 رحیم نصرتی کیا 30 کیلومتر
52 حمید قطبی کیهان 30 کیلومتر
53 پروانه نوري 30 کیلومتر
54 عليرضا ورزدار 30 کیلومتر
55 ساجده موذن زاده 30 +
56 محمود رمضان زاده 30 +
57 نسترن احمدی 30 کیلومتر
58 آرین کبیری 30 +
59 پارسا شهرآیین 30 کیلومتر
60 زینب نصریان 30 +
61 حسام الدين شرافتي 30 کیلومتر
62 حمیدرضا تقی‌زاده 30 +
63 بی تا ابوطالبی 30 کیلومتر
64 زهرا مصدق 30 کیلومتر
65 امیرحسین جهرمی 30 +
66 پوریا توکلی 30 کیلومتر
67 حسن عظیمی 30 +
68 مهدی خلیلی 30 کیلومتر
69 نوید الهوئی 30 کیلومتر
70 آرش عباس زاده 30 +
71 حسن رستگار 30 +
72 Fred Ariana 30 KM
73 عرشیان مظاهری 30 +
74 سید فرید پورآذریان 40 +
75 رامتین جاوید 30 کیلومتر
76 فاطمه سیدی 30 +
77 داود توحيدلو 30 کیلومتر
78 هانیه سادات رحمانی خضری 30 کیلومتر
79 محسن عشايرى 30 کیلومتر
80 فائزه کدخدازاده 70 +
81 محمد رضا صفدریان 30 کیلومتر
82 حمید حمیدی 30 کیلومتر
83 عدنان کجویی 30 کیلومتر
84 زهرا حاجی اسفندیاری 30 کیلومتر
85 محمود امیدبخش 30 کیلومتر
86 مهدیس گلزار 30 کیلومتر
87 مهران آدینه 30 کیلومتر
88 نیلوفر رئیسی چهارطاقی 30 کیلومتر
89 هیوا غضنفری 30 کیلومتر
90 محمد معین خاقانی 30 +
91 محمدامین قاسمی 30 کیلومتر
92 پگاه خلیل پور 30 کیلومتر
93 مریم کریم نژاد 30 کیلومتر
94 جمال آزادي پور 40 +
95 علی قاسمی 50 +
96 عباس ذوالفقاریان 30 +
97 حسین طباطبایی 40 +
98 سعید ستاربگلو 30 کیلومتر
99 صادق حسینی 30 کیلومتر
100 سارا کاظمی نیا 30 کیلومتر
ردیفFullname