نتایج مسابقه ژئو پارک تریل ۲۰۱۹ قشم(روستای سلخ)

مسافت ۳۰ کیلومتر
رنکینگ و زمان ها
دریافت گواهینامه