در جریان اطلاعیه ها باشید.

برای اطلاع یافتن از دیگر اخبار و اطلاعیه ها دیگر کانال های مارا دنبال کنید.

GeoParkTrail[at]gmail.com

کانال تلگرامی ژئوپارک تریل 2020 کانال تلگرامی ژئوپارک تریل 2020

سوالات متداول شما

چگونه می توانم در مسابقه ژئوپارک تریل شرکت کنم؟

با مطالعه قوانین و مقررات این مسابقه و پذیرش آن پس از تکمیل کردن اطلاعات و پرداخت هزینه ثبت نام نام شما در استارت لیست این مسابقه قرار خواهد گرفت.

اطلاعات مسابقه چه زمانی ارسال می شود؟

پس از ثبت نام در مسابقه اطلاعات ثبت نام شما(تاییدیه) به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد، اطلاعات بیشتر حداکثر تا دوهفته قبل از شروع مسابقه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.