ژئوپارک تریل 2021

ثبت فعالیت

  • اگر رکورد شما تحت شرایطی بیشتر از 1 قسمت شده، برای هر رکورد یکبار اقدام به انتخاب شماره و ثبت آن کنید.
    اگر رکورد شما یک اکتیویتی بیشتر نیست گزینه اول رو انتخاب کنید.
  • شماره بیب نامبر خود را اینجا وارد کنید:
  • لینک اکتیویتی استراوا خودتون رو اینجا جایگذاری کنید.
  • اگر فایل GPX اکتیویتی رو موجود دارید اینجا آپلود کنید.